An 2003, Loreal A. Arscott, te resevwa yon Bachelors of Art nan tou de Syans Politik ak angle, pandan y ap minoring nan Sikoloji nan Eta Florid University. An 2006, li te ale nan resevwa doktora Juris li nan Kolèj Levin Levin Inivèsite Florid la.

Nan mwa Mas 2016, Madan Arscott te antre nan City of Miami Gardens, kòm Asistan Avoka Vil la. Li pita te vin Direktè a ki fèk kreye Biwo Civic Angajman. Anvan yo rantre nan ekip Vil Miami Gardens la, Madan Arscott te sèvi kòm yon avoka litij nan Depatman Lwa Antrepriz yon gwo konpayi asirans, prensipalman pratike defans asirans lan. Madam. Arscott okòmansman te dedike pratik li nan Fanmi ak Lwa Depandans, sèvi pou plizyè ane kòm premye yon Pwokirasyon Pwokirè pou Gadyen Ad Litem Pwogram, ak Lè sa a, kòm Divizyon Chèf pou Depatman Florid la nan Timoun ak Fanmi '' Sèvis Legal Timoun nan. Madam. Arscott te kontinye sèvi kòm Avoka Pro ak Avoka Ad Litem pou ka Depandans depi li te kite zòn pratik la nan 2014.

Madan Arscott trè aktif nan Bawo Florid la ak nan kominote lokal li. Li se yon Prezidan sot pase nan Asosyasyon Avoka Gwen S. Cherry Nwa Fi a (GSCBWLA), li te gen te sèvi de tèm kòm Prezidan Asosyasyon an soti nan 2015-2017. Madam. Arscott se kounye a Prezidan eli nan Wilkie D. Ferguson, Asosyasyon Ba a Jr, ak lyezon elèv la nan Virgil Hawkins Florida chapit la nan Asosyasyon Nasyonal Bar. Li se yon manm nan Komite Pwosedi Jirasyonèl Bawo Florid la; Komite Plent Onzyèm Sikui Jidisyè a; ak Seksyon Lwa Vil, Konte & Gouvènman Lokal la. Madam. Arscott te sèvi nan Komite Bezwen Legal Timoun Bawo Florid la, epi li te sèvi nan Seksyon sou Lwa Fanmi nan Bawo Florid la, kote li te Ko-Prezidan Komite Pwoblèm Timoun; Editè envite pou kòmantè Winter Winter nan 2015 (premye editè fanm Afriken Ameriken nan piblikasyon sa a); 2013-2014 Sekretè Komite Piblikasyon an; Manm Komite Lejislasyon 2013-2014; ak moun k ap resevwa nan Prim Sèvis Eksepsyonèl ak Prim Star Star pou Ane Bar 2012-2013.

Lokalman, Madam Arscott sèvi nan Komite Pwofesyonèl pou Onzyèm Awondisman Jidisyè a, epi li sèvi nan Konsèy Administrasyon pou òganizasyon sa yo: Bibliyotèk Piblik Zanmi Konte Miami-Dade; Lekòl PACE pou tifi, ak KidSide, Inc. Madam. Arscott se Ko-Prezidan Komite Divèsyon ak Enklizyon Divèsite Asosyasyon Bawo Dade a, yon manb nan tribinal Spellman-Hoeveler, ak Chapit Florid Konte Miami-Dade. Asosyasyon Fi Avoka. Madam. Arscott se yon manm fondatè Inisyativ Divèsite Jidisyè (JDI), yon kowalisyon tout Asosyasyon Bar Nwa nan Sid Florid, dedye pou efikas divèsite sou ban nan tout Florid Sid.

Nan mwa septanm 2015, Madan Arscott te pibliye "Eta Bench: Yon Editoryal", yon moso meditativ ki analize ban an Florid e ki te mande pou divèsite nan sistèm jidisyè Florid la. Madam. Arscott te pibliye plizyè lòt jounal depi lè sa a. Nan mwa avril 2014, mesye Arscott te resevwa prim Star Rising nan Somè Nasyonal Avoka Nwa. Nan mwa Oktòb 2017, Madam. Arscott te chwazi kòm yon Legacy Magazine 40 Under 40 Honoree. An fevriye 2018, Asosyasyon Bawo Dade County te onore Madam. Arscott pandan selebrasyon mwa nwa istwa yo kòm yon "Star k ap monte."