Senplifye Divòs

Fòm sa a ta dwe itilize lè yon mari ak madanm ap ranpli pou yon yap divòse senplifye nan maryaj. Ou menm ak / oswa mari oswa madanm ou dwe te viv nan Florid pou omwen 6 mwa anvan ou depoze pou yon yap divòse nan Florid. Ou ka depoze yon yap divòse maryaj senplifye nan Florid si tout bagay sa yo se verite:

 • Ou menm ak konjwen ou dakò ke maryaj la pa kapab sove.
 • Ou ak mari oswa madanm ou pa gen okenn timoun minè oswa depandan (yo) ansanm, madanm lan pa gen okenn timoun minè oswa depandan ki te fèt pandan maryaj la, ak madanm lan se pa kounye a ansent.
 • Ou menm ak mari oswa madanm ou te travay deyò ki jan de nan ou pral divize bagay sa yo ke ou tou de posede (byen ou yo) ak ki moun ki pral peye ki pati nan lajan an ou tou de dwe (réskonsablité ou), epi ou tou de satisfè ak divizyon sa a.
 • Ou pa ap chèche sipò (pansyon alimantè) soti nan mari oswa madanm ou, ak vis vèrsa.You yo vle bay moute dwa ou nan jijman ak apèl.
 • Ou ak mari oswa madanm ou tou de vle ale nan biwo grefye a siyen petisyon an (pa nesesèman ansanm ... ).
 • Ou ak mari oswa madanm ou tou de vle ale nan odyans final la (an menm tan an).
 • Si ou pa satisfè kritè ki endike anwo a, ou dwe fè yon petisyon regilye pou divòse maryaj la. Petisyon sa a ta dwe tape oswa enprime an lank nwa. Chak nan ou dwe siyen petisyon an.

Included Documents:

Coming soon...
 • Fèy Kouvri pou Ka Dwa Fanmi
 • Afidavit pou Tèt Ki Konfòme
 • Akò Kontra Règleman
 • Notis sou Ka ki Asosye
 • Fè Sekirite Sosyal
 • Fòm 12.901 (a) Petisyon pou Dissolisyon Senplifye nan Maryaj
 • Jijman Final
Mèsi! Te soumèt ou te resevwa!
Oup! Yon bagay ale mal pandan li te soumèt fòm lan

Purchase Video Package:

Coming soon...